Aktualitásaink

Beiskolázási körzet

Értesítjük az érintett, leendő első osztályos gyermekek szüleit, hogy a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beiratkozási körzete Vámospércs város közigazgatási területe.

 

Vámospércs,2014.03.26.

                                                                                     Szabó Gyula

                                                                                              igh.

Beiratkozás - Hit- és erkölcstan

Értesítjük az érintett szülőket, hogy intézményünkben a 2014/2015-ös tanévben a hit –és erkölcstan oktatását az alábbi egyházak, illetve képviselőik vállalták:

 

Magyarországi Református Egyház

Képviselője: Ács Ferenc

                     4287 Vámospércs, Nagy u. 2. sz.

 

Magyar Római Katolikus Egyház

Képviselője: Tapasztó János

                     4264 Nyírábrány, Jókai u. 2. sz.

 

Magyar Görög Katolikus Egyház

Képviselője: Tarapcsák János

                     4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 34. sz.

 

Hit Gyülekezete Egyház

Képviselője: Rimaszombati Edit

                     4034 Debrecen, Ököritó u. 15. sz.

 

A hit –és erkölcstant választó szülők a beiratkozás során nyilatkozhatnak arról, hogy mely egyház által biztosított oktatást igénylik gyermekük számára.

 

Vámospércs, 2014. 03. 26.                                                               Szabó Gyula

                                                                                                                      igh.

Beiratkozás


 A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a tanköteles korú, első osztályba lépő gyermekek beíratására 

 
•          2014. április 28. (hétfő)   8.00-18.00 óra között

•          2014. április 29. (kedd)   8.00-18.00 óra között

•          2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között kerül sor az Iskola u. 1 sz. alatti épületben.

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

  • regisztrációs igazolás (határozott ideig érvényes)

  • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel)

  • Állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel)

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

  • Óvodai szakvélemény

  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleménye

 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

 • születési anyakönyvi kivonat
 • oltások igazolásáról szóló dokumentum (egészségügyi könyv)

 • gyermekvédelmi, illetve egyéb kedvezményekre jogosító okirat.

 • a diákigazolványhoz szükséges, az okmányirodában kiadott fényképes adatlap, illetve

  1.400.- Ft térítési díj.

   

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles jelenteni.

    

Vámospércs, 2014.03.17

 
Szabó Gyula

       igh.